Tågtransporter minskar klimatpåverkan och når miljömål

Hector Rail kör 6 miljoner tågkilometer vilket motsvarar 150 varv runt jorden. Dessutom är järnväg den absolut mest energieffektiva landtransporten. För att Sverige ska lyckas nå de klimatmål som regeringen och EU har satt upp krävs en omställning med fler transporter på järnväg.

År 2030 ska utsläppen ha minskat med 70 procent. Dessutom ska Sverige, enligt mål som regeringen och EU har satt upp, bli det första fossilfria i-land som har noll nettoutsläpp av koldioxid år 2045. För att uppnå målen behöver cirka en miljon ton koldioxidekvivalenter minska varje år fram till dess. Eftersom järnvägen till stor del redan är elektrifierad och den absolut mest effektiva landtransporten så är det här som tillväxten bör ske. Om vi ska kunna nå klimatmålen måste det satsas mer på ett teknik- och energisystemsskifte vad gäller infrastrukturen.

Varför välja tågtransport framför lastbil?

Utöver att tågtransporter är mer energieffektiva och trafiksäkra är lastkapaciteten betydligt mer omfattande än lastbilstransporter. Hector Rail kör cirka 4,6 miljarder tonkilometer som motsvarar ca 300 000 semitrailers sträckan Stockholm-Malmö, vilket är både mer och tyngre än vad flera tusen lastbilar klarar av. Eftersom många kunder ofta inte har tillräckliga godsvolymer för att fylla ett helt tåg behöver däremot godsoperatörerna och infrastrukturägarna (Trafikverket i första hand) arbeta tillsammans för att öka flexibiliteten. Till exempel behöver tågsystemet utvecklas för att flera aktörer ska kunna samverka. Det finns också ett problem med tillgänglighet på spåren, där fördelningen av tåglägen måste effektiviseras. Kan vi öka närheten till spår och terminaler för industrier och företag, kan fler godstransporter köras direkt från lager till lager på järnväg. Detta skulle i sin tur också minska problematiken med omlastning, som tar både tid och kostar pengar.

Hector Rail ligger i framkant

För att få fler godstransportsköpare att välja tåg framför lastbil krävs det en del förändringar. Vi på Hector Rail arbetar intensivt med att effektivisera transportlösningarna och moderniserar hela vår fordonsflotta med lok som bidrar till minskad klimatpåverkan. Dessutom följer vi den tekniska utvecklingen för att på bästa sätt kunna nyttja de innovativa lösningar som tas fram. Järnvägens betydelse är mycket viktigt – särskilt när det kommer till tid, kostnad och tillförlitlighet. Vi vill se infrastrukturinvesteringar och vi vill se dem nu, det är en förutsättning för att vi både ska kunna nå klimatmålen och fortsätta leva i välstånd.

Om Hector Rail

Hector Rail är Skandinaviens största privatägda tågoperatör för godstransporter. Vi har snabba, smarta och hållbara järnvägstransporter. Hector Rail har en bred affärsportfölj med miljövänliga och skräddarsydda järnvägstransporter och tjänster inklusive tunga transporter av bl.a. stål, malm, trä, intermodala transporter och chartertåg för passagerartrafik samt växling. Vi har 250 tågpersonal från norr till söder i Sverige.

Presskontakt
Natalja Kaganovitch
Kommunikationsansvarig /VD-assistent
natalja.kaganovitch@hectorrail.com
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

zv9glvio6s7lrgvt2bbi

Långsamhet skapar osäkerhet för godstågsoperatörerna – ”järnvägen kan spela en större roll i klimatomställningen”

Sverige delar EU:s högt ställda klimatmål och för att nå dem krävs…
xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…