Hållbarhet är viktigt för oss

100%

Förnybar el

100 % av Hector Rails el i tågtrafiken i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland kommer från hållbara CO2e-neutrala energikällor (vind- och vattenkraft).
Mål: Över 50%

Kvinnliga chefer

I Hector Rail anser vi att verksamheten ska spegla det samhälle vi lever i. En diversifierad arbetskraft och inkluderande metoder bör därför öka arbetstillfredsställelsen och livskvaliteten för våra anställda, och vi är övertygade om att detta också har en positiv effekt på kvaliteten på de tjänster som levereras till våra kunder.

Mål: över 30%

Antalet kvinnor i företaget

Vi jobbar aktivt med olika aktiviteter för att attrahera fler kvinnliga medarbetare. 

Vi besöker till exempel lokförarutbildningar och berättar om vår verksamhet.

Hållbart företagande

Minska utsläppen i alla led

Vårt fokus är att minska vårt totala energianvändande såväl som att minska utsläppen och använda hållbara energikällor

Hållbara och tillgängliga transporter

Järnvägstransporter är ett miljövänligt alternativ till transporter via väg eller hav, men vi satsar på att minska miljöpåverkan för våra transporter ännu mer.

Förnybar el

Elen vi köper för att köra våra tåg på järnväg är förnybar och fossilfri.

Socialt ansvar och god arbetsmiljö

Internt hållbarhetstänk

Många av våra medarbetare brinner för hållbarhet och vill hela tiden utvecklas inom området.
Vi utbildar bland annat i Ecodriving. Med Ecodriving kör vi mer hållbart och på så sätt minskar våra utsläpp och energianvändning.

Ecodriving innebär att sträva efter en miljövänligare körning för att minska utsläpp och driftskostnader. Vi ser till att alltid ha rätt verktyg och utbildning för våra förare, möjliggöra besparingar i energi och dieselförbrukning.

 

Hållbarhetsutbildning och e-learning

Sedan flera år tillbaka deltar våra medarbetare i hållbarhetsutbildning som en del av vår onboarding.

Hållbarhet för
Hector Rail

Hållbarhet omfattar sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. På Hector Rail strävar vi efter att ständigt förbättra oss inom alla de områdena. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med hållbarhet, läs vår hållbarhetsrapport.