Certifikat & rapporter​

Vi förespråkar transportalternativ som tar hänsyn till vårt klimat-och miljö. Godstransporter på järnväg är därför kärnan i vår verksamhet. Vi arbetar med hållbarhet för framtidens generationer.

Vi är trefaldigt certifierade och vår verksamhet drivs genom kvalitetsledningssystemet ISO 9001, miljöledningssytemet ISO 14001 och informationssäkerhetssystemet ISO 27001.

 

Här hittar du våra certifikat med tillhörande rapporter. 

Följ oss