Vårt erbjudande inom digitala lösningar

Digitaliseringen förändrar samhällen och beteendemönster. Utvecklingen går fort. Därför väljer vi på Hector Rail att fokusera på det som skapar värde för våra medarbetare och kunder. I de nya digitala arbetsprocesserna behöver vi förstå konsekvenserna av det data vi samlar och analyserar.

Avancerade IT-lösningar och digitalisering skapar möjligheter för att effektivisera våra arbetssätt, hålla oss uppkopplade och kommunicera. Likt järnvägens infrastruktur som är beroende av utformningen och fördelningen av trafiken, är avancerade IT-lösningar och digitalisering viktiga i hur man jobbar mer effektivt med verktyg och för planering och uppföljning.
Data är idag tillgängligt på ett annat sätt och möjliggör informationsdelning och analys på annat sätt än tidigare.
På Hector Rail använder vi ett modernt planerings- och produktionssystem där vår verksamhet planeras strategiskt från beställning till fakturering.

Vår driftpersonal använder en mobilapplikation kopplad till produktions-och planeringssystemet för att registrera viktiga moment i sitt arbete. Tidsrapportering, rapportering av fordonsskador och hämtning av transportdokumentation för exempelvis vagnslistor och bromsprov är exempel på sådana uppgifter.

Vi hjälper våra kunder på den digitala resan

För våra kunder erbjuder vi en kundportal. Kunden kan följa den trafik som Hector Rail är ansvarig för och har möjlighet att dela dokument direkt med oss. Alla kunder kan se var deras tåg befinner sig på en karta med beräknad ankomsttid. För att löpande erbjuda den bästa lösningen för kunden jobbar vårt team av IT-experter, verksamhetsutvecklare, strategiska planerare och projektledare tätt tillsammans.

I vårt arbete produceras mängder med data. Den använder vi för att kontinuerligt optimera vår trafik och arbetsmetoder. Vår fordonsavdelning kontrollerar till exempel hjulslitage på vagnarna vi kör via en egenutvecklad applikation. Informationshämtningen till appen sker från Trafikverkets sensorer på järnvägen och kan på detta sätt säkerställa att vi växlar ut vagnar innan hjulen slits ut och orsakar skador på lok, vagnar, infrastrukturen eller leder till trafikförseningar.

Digital strategi

Vår digitala strategi hjälper både oss och våra kunder. Att vidareutveckla våra befintliga system och bygga integrationer mellan oss och kundernas lösningar ligger högt upp på vår prioriteringslista. Vi strävar efter att de lösningar vi skapar, bidrar till att Hector Rails erbjudande blir en naturlig integrerad del av våra kunders varuflöden. Vår digitala strategi inkluderar även aktiviteter relaterade till IT-säkerhet. Vi på Hector Rail arbetar kontinuerligt med informations- och cybersäkerhet.

Det här är Hector Rail

Vi erbjuder hållbara, miljövänligavänliga transporttjänster av tunga industriprodukter, råvaror och intermodal gods, såväl som tågdragning av persontrafik
Följ oss