Geografisk marknad

Hector Rail har en viktig och attraktiv position i värdekedjan för järnvägsfrakt och en nyckelposition i ScanMed-korridortrafiken

Segment och slutmarknad

Hector Rail verkar i en kritisk del av värdekedjan för godstransporter och transporterar kundgods på ett miljövänligt och hållbart sätt.

Vi verkar inom viktiga industrisegment och slutmarknader som timmer, energi, intermodaltrafik och övriga tjänster som tågdragning och växling. Man kan säga att den svenska basindustrin är en del av vårt DNA.

Tack vare Sveriges geografiska egenhet och vissa industrier (skogsbruk, stål m.m.) är den väl lämpad för långa och tunga transporter av järnvägsgods där väg inte alltid är ett alternativ.

Vi är också en av få godsoperatörer med kapacitet att verka i den norra delen av den skandinaviska Medelhavskorridoren (“ScanMed”). ScanMed-korridoren är en kritisk europeisk godskorridor som sträcker sig från Sverige och Norge till Palermo, Italien.

Till det har vi också lokflottan och den kunskap som behövs för att driva korridortrafiken, vilket gör oss till ett av de främsta företagen för denna tjänst. Bara specialutrustade lok, som våra TRAXX-lok, försedda med svenska, danska och tyska säkerhetssystem kan köra i korridoren.

Timmer
Slutmarknad

Pappersmassa och papper, förpackningar, träkomponenter för byggnation och bostäder, biobränsle

Intermodal
Slutmarknad

Främst tredjepartslogistikföretag som transporterar containervolymer från olika kundvaror på slutmarknaden, såsom halvfabrikat, livsmedel, industrivaror och så vidare

Bulk
Slutmarknad

Stål, industrimineraler, byggmaterial

Energi
Slutmarknad
Biobränsle (t.ex. pellets), gas, , flis
Persontrafik
Slutmarknad

Tågresenärer som reser privat eller i tjänst inom Sverige eller till kontinenten

Boka transport med oss

Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov!
Följ oss