Timmertransport

Miljövänliga timmertransporter

Hector Rail är Europas näst största transportör av timmer på järnväg.

Våra tåg transporterar ved och timmer till massa-, pappersbruk och sågverk till företag. Timret körs till särskilda terminaler lastas av eller på. Vi strävar hela tiden efter att fylla våra vagnar i båda riktningar för att skapa kostnadseffektiva lösningar och miljömässiga vinster.

Våra lokförare är utbildade i sparsam körning.

För att optimera utnyttjandegraden och logistikflödet jobbar vi hela tiden med att hitta nya innovativa och flexibla lösningar tillsammans med våra kunder.

Våra tjänster
Vill du bli vår kund?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov!