Vagnslaststransport

Vi erbjuder vagnslastransporter för kunder som är i behov av regelbundna järnvägstransporter av basvaror eller massgods men likväl för kunder som är i behov av enstaka transporter

Vi drar mellan 20-30 godsvagnar från en gemensam utgångspunkt till en gemensam destination. Vagnslasttransporter bygger på en fast tidtabell där kunder styr aktivt vilken typ av gods som ska fylla vagnar. På detta vis skapas en förutsägbarhet för kunden som kan hålla koll på tiden men också frekvensen.

Våra tjänster
Vill du bli vår kund?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov!