Säkerhet, engagemang, flexibilitet och effektivitet

Det är våra ledord som genomsyrar allt vi gör på Hector Rail

Vår mission

Genom snabba, smarta och säkra järnvägstransporter binder vi samman Skandinavien och kontinenten och gör det enkelt för industrier och resenärer att minska sitt klimatavtryck.

Vår vision

Vi gör järnvägen till den självklara transportlösningen

Vår passion

Vi vill se tillbaka på vår tid i Hector Rail och säga: “Jag var en del av att förändra järnvägsbranschen”.

Våra ledord

Hector Rails värderingar återspeglas i våra fyra vägledande principer: säkerhet, engagemang, flexibilitet och effektivitet.

Vår företagskultur och servicekänsla definieras av våra värderingar. Vi sätter våra medarbetare, kunder och leverantörer först. Vi strävar efter att alltid prestera på topp i hela vår verksamhet – och vår drivkraft och initiativförmåga driver oss till ett bättre samarbete med er -våra kunder.

Våra ledord 

Säkerhet – vi leder vägen utan att ta genvägar. Vår dedikerade säkerhetsavdelning övervakar outtröttligt lagar, regler och säkerhetsledningssystemet i varje land, för att säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar överallt där vi är verksamma. För att säkerställa ständiga förbättringar av trafik och anställdas säkerhet utbildar vi personal, granskar vår verksamhet och strävar efter att minska riskerna inom vår verksamhet utöver vad som krävs enligt gällande bestämmelser.

Engagemang – vi visar vårt engagemang genom leveranser av hög kvalitet till våra kunder med låg miljöpåverkan, där vi bidrar till att stärka järnvägens konkurrensfördelar och tjänster. När järnvägen används för gods som tidigare transporterades på väg, har vi bidragit till en renare miljö. Det i sin tur hjälper våra kunder att nå sitt miljöansvar. I Skandinavien och Tyskland är större delen av järnvägsnätet elektrifierat, vilket möjliggör användningen av eldrivna lok, där CO2-utsläppen per transporterat ton är betydligt lägre än för vägtransporter av samma gods. Hector Rail har också en fördelaktig prestanda när den kommer till skadliga utsläpp. Att bidra till järnvägsgodsindustrins tillväxt är därför att bidra till en mer hållbar utveckling av transportsektorn.

Flexibilitet – vårt flexibla tänkesätt gör att vi kan göra mer! Tillsammans med kunden kan vi matcha deras komplexa upplägg! Även om järnvägstransporter är ett miljömässigt vänligt alternativ till transporter på väg eller sjö, finns möjligheter för enskilda leverantörer att ytterligare minska deras miljöpåverkan. Det uppnår vi genom att välja miljövänliga energikällor (CO2e-neutral el), och genom kontinuerlig implementering av Eco driving, för mer energieffektiv verksamhet.

Effektivitet – Genom en effektiv planering tillsammans med kund, en modern lokflotta och genom att kombinera volymer kan vi också bidra till bättre kapacitetsutnyttjande, där fullastade tåg minskar utsläppen per bruttoton kilometer.

Det här är Hector Rail

Vi erbjuder hållbara, miljövänligavänliga transporttjänster av tunga industriprodukter, råvaror och intermodal gods, såväl som tågdragning av persontrafik