Systemtransport

Vi erbjuder kompletta systemtågstransporter dedikerade till våra kunder. Vi skräddarsyr och utformar lösningar som passar kundens verksamhet och volymbehov.

Systemtåg för godstransport är ett godståg där Hector Rail drar alla vagnar från en lastningsplats till en lossningsplats utan att göra uppehåll. Vagnar som dras innehåller oftast samma typ av gods och ser likadana ut. 

Systemtåg passar kunder med stora transportvolymer av till exempel timmer, stål, spannmål.

Hector Rail har genom åren fokuserat på systemtåg och är idag en konkurrenskraftig spelare på timmersidan där vi idag är Europas näst största transportör av timmer på järnväg.

Genom god kunskap om våra kunders logistikflöden i kombination med hög flexibilitet har vi kunnat möta kundernas önskemål och snabba förändringar.

Vi har bland annat erbjudit nya innovativa lösningar för att effektivisera logistiken genom att tillsammans med en av våra kunder utveckla till exempel större timmervagnar.

Våra tjänster
Vill du bli vår kund?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov!