Intermodaltransport

Specialiserade på intermodaltrafik för våra speditions- och logistikkunder

Vi erbjuder intermodala transporter för att godset ska komma fram. Vid långa och tunga transporter är det inte ovanligt att godset behöver lastas om från till exempel en lastbil till ett godståg. Behov av att kombinera olika transportslag kan vara en bra lösning. På en kombiterminal lastas godset om mellan olika moduler och fortsätter sin resa i en trailer eller container. Vår intermodala trafik är i första hand in- och utgående flöden mellan Skandinavien och Tyskland via Danmark.

Hector Rail är den största oberoende godsoperatören på järnväg med de resurser och expertis som krävs för att framgångsrikt driva korridortrafik till och från Skandinavien

Våra tjänster
Vill du bli vår kund?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov!