Ökat fokus på produktutveckling ska ta Hector Rail framåt

Sedan ett par månader tillbaka finns en ny avdelning för produktutveckling på Hector Rail. Martin Grönqvist har antagit rollen som chef för avdelningen och menar att deras arbete kommer att bli en viktig del för bolagets acceleration framåt.
– Det här är ett strategiskt initiativ som ämnar att föra samman Hector Rail på ett nytt sätt. Målet är att öka kundnyttan och skapa en tydligare struktur för medarbetarna, säger Martin Grönqvist.

Civilingenjören Martin Grönqvist har varit anställd på Hector Rail sedan 2013 och är en av de som har arbetat längst på huvudkontoret. Med flera år på bland annat SJ och Green Cargo innan dess har Martin god erfarenhet från järnvägsbranschen. Under åren på Hector Rail har han haft ett flertal roller – från Key Account Manager på säljavdelningen till Business Controller på ekonomiavdelningen. Sedan den första mars är han chef för ett team inom produktutveckling, som kommer att ha flera viktiga ben att ansvara för framöver – inköp, IT, PMO (projektkontor) och förändringsarbete. Teamet består av sex personer; två inköpare, två på IT CTO (tekniskt ansvarig) och CIO (IT och Informationsäkerhetsansvarig), samt två som arbetar med projektkontoret och förändringsledning. Avdelningen är en fortsättning på en tidigare satsning som kallades strategisk utveckling, och kommer nu att ha ett ännu större fokus på att stärka produkten. För är det något som behövs enligt Martin, är det att tydligare definiera vad Hector Rails produkt är och säkerställa att alla medarbetare arbetar mot samma mål.
– Hector Rail har varit och är fortfarande ett företag med stark entreprenörsanda, men nu behöver vi växa in i en större kostym. Alla avdelningar, från fordon och produktion till drift, måste få en ökad förståelse för det vi säljer. Just nu fokuserar vi främst på att köra tåg, men vi säljer egentligen en tjänst där vi ska transportera varor från punkt a till punkt b. Vår avdelning har tagits fram för att helt enkelt skapa en tydligare röd tråd genom hela bolaget, säger Martin Grönqvist.

Nytt system ska leda vägen
Arbetet med den nya avdelningen är fortfarande i sin linda, men Martin ser positivt på framtiden. För honom är den nya rollen ännu en chans att utvecklas inom bolaget och en möjlighet att driva förbättringsarbete. Rollen kräver bland annat ett öga för ordning och reda, nyfikenhet och en känsla för struktur. Ett steg i riktningen mot att nu bli mer strukturerade och få alla medarbetare att gå åt samma håll är att Hector Rail implementerat ett helt nytt system; RailCube är anpassat för tågtrafik med flera olika moduler för till exempel planering, försäljning, personal, säkerhet, ekonomi och fordon. Syftet är att samla alla processer inom bolaget på ett och samma ställe för att få en tydligare överblick. Drift och planeringsfunktioner är implementerade och redan nu stödjer Railcube också Hector Rails fakturering, finansiella uppföljning, vårt underhåll av lok och vagnar med mera. Men för dessa processer används idag Railcube i begränsad omfattning. Enligt Martin är utökad användning av det nya systemet grundbulten till förändringen.
– Det kommer att underlätta rejält och göra det mycket tydligare för alla avdelningar. Idag jobbar fortfarande många mer traditionellt, men nu ska papper och Excel-filer bort. Vi är just nu i en fas som jag kallar för ”bygga och montera” där vi helt enkelt lägger grunden för förändringsarbetet som komma skall. RailCube är en otroligt viktig kugge i hjulet som vi håller på att skapa, säger Martin Grönqvist.

Öka nyttan för fler
Avdelningen för produktutveckling har som mål att öka nyttan för både kunder och medarbetare. För kunderna görs det bland annat genom att öka effektiviteten via enklare och smidigare processer, samt genom förbättrade IT-lösningar som knyter ihop kundens system med Hector Rails. För medarbetarna innebär det en tydligare struktur inom bolaget, där alla förstår sina roller korrekt och kan förvalta dem på bästa sätt.
– Vår främsta uppgift är att alla avdelningar ska bli mer samspelta och få en ökad förståelse för vad andra gör och hur deras arbete påverkas av olika beslut. Det finns en otrolig potential i Hector Rail framåt, och jag är väldigt stolt över att vara en del av ett så piggt bolag. Vi är här för att stanna och den här satsningen är ett rejält kliv i rätt riktning, avslutar Martin Grönqvist.

Presskontakt
Natalja Kaganovitch
Kommunikationsansvarig /VD-assistent
natalja.kaganovitch@hectorrail.com
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

zv9glvio6s7lrgvt2bbi

Långsamhet skapar osäkerhet för godstågsoperatörerna – ”järnvägen kan spela en större roll i klimatomställningen”

Sverige delar EU:s högt ställda klimatmål och för att nå dem krävs…
xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…