Nu blir Hector Rail ett ISO-certifierat bolag

Skandinaviens största privatägda tågoperatör är nu ISO-certifierad. Hector Rail har i april mottagit tre ISO-certifieringar för kvalitetsledning, miljöledning och informationssäkerhet.
– Det är en väldigt viktig kvalitetsstämpel för både kunder och medarbetare, menar Kristina Norrman, kvalitetsutvecklare på Hector Rail.

Som ett led i Hector Rails ständiga förbättringsarbete har organisationen nu valt att bli ISO-certifierad. Certifieringen är trefaldig och gäller för kategorierna kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledning (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001), där organisationen har visat på uppfyllda krav för internationell standard. Hector Rail har därmed fått en internationell kvalitetsstämpel som stärker organisationens framstående marknadsposition. Det menar Kristina Norrman, kvalitetsutvecklare på Hector Rail och projektledare för certifieringsarbetet.
– Certifieringen innebär en viktig trygghets- och kvalitetsstämpel både internt och externt. Internt kan vi använda det som ett verktyg för att arbeta smartare och mer effektivt, och externt blir det en trygghet för våra kunder och tillsynsmyndigheter. Det ger dem ett tydligt kvitto på att Hector Rail jobbar strukturerat med kvalitets- och miljöarbete och har ordning på informationssäkerhet, säger Kristina Norrman.

Standarden för kvalitetsledning säkerställer en effektiv verksamhetsstyrning, där arbetsprocesser effektiviseras och utvecklingsarbete sker löpande. Miljöledningsstandarden säkerställer ett strukturerat och konkret miljöarbete för minskad miljöpåverkan i enlighet med aktuell miljölagstiftning, något som är mycket viktigt för Hector Rail.
– Vi vill naturligtvis bidra till en minskad miljöpåverkan på de sätt vi kan – i vårt fall med energieffektiva järnvägstransporter och användande av grön el. På samma sätt är vi mycket måna om att skydda våra kunders och medarbetares uppgifter, vilket certifieringen för informationssäkerhet bekräftar att vi gör. Samtliga tre certifieringar stämmer även väl överens med våra ledord – säkerhet, effektivitet, engagemang och flexibilitet, säger Kristina Norrman.

“Enorm kompetens i grunden”
Att certifikaten kunde ros i hamn är enligt Kristina Norrman de kompetenta medarbetarnas förtjänst.
– Det här arbetet hade aldrig kunnat fullbordats om det inte var för den enorma kompetens som ligger till grund för Hector Rails organisation. Det finns redan ett väldigt bra risk- och säkerhetstänk på plats sedan innan, vilket har varit helt avgörande för hur bra arbetet har kunnat flyta på. Jag är otroligt imponerad av mina kollegor, avslutar Kristina Norrman.

Certifikaten finns publicerade här.

Presskontakt
Natalja Kaganovitch
Kommunikationsansvarig /VD-assistent
natalja.kaganovitch@hectorrail.com
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…
rpfkiygzpndbprhhktc3

Så vill Hector Rails HR-chef hantera lokförarbristen – ”måste ta ett helhetsgrepp”

Åsa Nordström började som HR-chef på Hector Rail i augusti, men har…