Hector Rails hållbarhetsrapport 2021 – fokus på säkerhet och miljö

I rapporten beskrivs bland annat Hector Rails arbete med hållbarhet och miljö. Men också prioriterade områden som nuvarande regelverk och infrastrukturbegränsningar som hindrar tillväxten av hållbara transportalternativ.

Främjande av lika möjligheter på arbetsplatsen genom god affärsmässighet och etik är också ett viktigt fokusområde.


5 punkter sammanfattar Hector Rails hållbarhetsambition:

  • Säkerheten först
  • Grönt värdeskapande
  • Främja mångfald och inkludering
  • Sund affärsetik
  • Främja järnvägstransporter

För en mer detaljerad beskrivning av Hector Rails hållbarhetsambition, nyckelriskfaktorer och valda nyckeltal finns att läsa om i hållbarhetsrapporten

Presskontakt
Natalja Kaganovitch
Kommunikationsansvarig /VD-assistent
natalja.kaganovitch@hectorrail.com
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

zv9glvio6s7lrgvt2bbi

Långsamhet skapar osäkerhet för godstågsoperatörerna – ”järnvägen kan spela en större roll i klimatomställningen”

Sverige delar EU:s högt ställda klimatmål och för att nå dem krävs…
xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…