Hector Rail växer – välkomnar nya kunder och etablerar sig i Göteborg

Idag inviger tågoperatören Hector Rail sin nya lokförarstation på Sävenäs godsbangård i Göteborg. Etableringen är ett viktigt steg i företagets tillväxtresa och en följd av de nya samarbetena med Södra Skogsägarna och Flixtrain.
– Att vi sätter ner våra bopålar i Göteborg är ett strategiskt beslut med målsättningen att etablera en fast position i västra Sverige. Tillsammans med våra nya kunder kommer vi att skapa fler möjligheter för godstransporter, säger Joacim Axelsson-Sternkrans, nytillträdd lokförarchef.

Tågoperatören Hector Rail befinner sig på en tillväxtresa och inleder nu samarbete med två nya kunder – Södra Skogsägarna och Flixtrain. De nya avtalen ligger till grund för att Hector Rail etablerar sig i Göteborg och öppnar en ny lokförarstation på Sävenäs godsbangård. Från mitten av december kommer de första rundvirkestransporterna från Södra Skogsägarna att köras från den nya stationen, med volymer i storleken 1,6 miljoner kubik varje år. Utöver detta har Hector Rail också slutit avtal med den tyska tågoperatören Flixtrain, som etablerar sig i Sverige och gör sina första passagerarresor mellan Göteborg och Stockholm under 2021. Förutom fler resor, öppnar samarbetet också upp för nya arbetstillfällen för lokförare och ombordpersonal. Idag, den fjärde december, invigs den nya lokförarstationen där Joacim Axelsson-Sternkrans precis tillträtt som lokförarchef.
– Jag har varit verksam inom transportbranschen hela mitt yrkesliv och blir nu ytterst ansvarig för driften av tågen som lämnar den nya stationen, men också för de cirka 40 anställda som kommer att utföra uppdragen. Etableringen i Göteborg är otroligt viktig för Hector Rail eftersom det öppnar upp för en intressant marknad. Vi befinner oss just nu i en föränderlig bransch, där vi står inför ett skifte från transporter på väg till järnväg och vi gör oss i och med det här mer redo för den förskjutningen. Branschen behöver helt enkelt fler stabila leverantörer av transporttjänster, säger Joacim Axelsson-Sternkrans.

Digital invigning
Hector Rails nya lokförarstation är en plats där lokförare och ombordpersonal påbörjar och avslutar sina arbetspass. Lokalerna kommer att inhysa både administrativ och operativ personal, och kommer att bestå av kontor, omklädningsrum, gemensamhetsytor och mötesrum. Invigningen av lokalerna kommer på grund av den pågående Cronapandemin att hållas digitalt, och bland annat innehålla en rundvandring samt ett invigningstal av vd Claes Scheibe. Joacim Axelsson-Sternkrans ser fram emot invigningen och att sedan ladda inför Södra Skogsägarnas transporter som börjar att rulla lagom till Lucia-helgen.
– Jag ser fram emot att få visa både medarbetare och kunder vår nya station. Det ska bli spännande att äntligen få öppna upp och inleda arbetet på riktigt i Göteborgsområdet, avslutar Joacim Axelsson-Sternkrans.

Om Södra skogsägarna:
Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Om FlixTrain:
Är en del av det tyskägda resebolaget FixMobility. Sedan 2017 kör FlixMobility buss i Sverige under namnet FlixBus. Sverige blir FlixTrains första internationella expansion för bolaget.

Om Hector Rail:
Hector Rail är Skandinaviens största privatägda tågoperatör för godstransporter. Vi genomför snabba, smarta och hållbara järnvägstransporter. Hector Rail har en bred affärsportfölj med miljövänliga och skräddarsydda järnvägstransporter och tjänster inklusive tunga transporter av bland annat stål, malm, trä, intermodala transporter samt tågdragning för passagerartrafik. Vi har 200 lokförare från norr till söder i Sverige.

Presskontakt
Natalja Kaganovitch
Kommunikationsansvarig /VD-assistent
natalja.kaganovitch@hectorrail.com
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

zv9glvio6s7lrgvt2bbi

Långsamhet skapar osäkerhet för godstågsoperatörerna – ”järnvägen kan spela en större roll i klimatomställningen”

Sverige delar EU:s högt ställda klimatmål och för att nå dem krävs…
xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…