Hector Rail provides traction to Passenger Night trains

Passenger night trains will be deregulated in Sweden from January 2007. Veolia Transport (previous Connex) already operates night trains to Luleå and Narvik. However this traffic is financed by public subsidies. Now Veolia puts up a night train as a business on its own competing with SJ AB. The Veolia train will operate five weeks during the winter sport season from Gothenburg and Stockholm to the Ski resorts in Jämtland (Åre, Duved and Storlien).

Hector Rail will provide traction to these trains. The trains will be hauled by Hector Rail 142 locomotives, with a maximum speed of 150 km/h. The locomotives have electric brakes which will reduce noise compared to standard Swedish Rc locomotives.

Presskontakt
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

zv9glvio6s7lrgvt2bbi

Långsamhet skapar osäkerhet för godstågsoperatörerna – ”järnvägen kan spela en större roll i klimatomställningen”

Sverige delar EU:s högt ställda klimatmål och för att nå dem krävs…
xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…