General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Mycket är sig likt men kraven på hur vi får behandla era personuppgifter skärps.

Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa att era personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. Om ni vill ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter kontakta oss på HRGDPR@hectorrail.com.
_

General Data Protection Regulation (GDPR) is a new EU legislation that replaces the Personal Data Act (PUL). GDPR will enter into force on May 25, 2018 and be applicable in all Member States. Much is alike, but the requirements on how we process your personal data are strengthened.

We have taken number of measures to ensure that your personal information is protected by us also in the future. If you want more information about how we handle personal data, please contact us at HRGDPR@hectorrail.com.

Presskontakt
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

rpfkiygzpndbprhhktc3

Så vill Hector Rails HR-chef hantera lokförarbristen – ”måste ta ett helhetsgrepp”

Åsa Nordström började som HR-chef på Hector Rail i augusti, men har…
jugf82eqzcxrva2obrsi

Hector Rail söker nya ombordare – ”två jobb i ett”

Sedan maj 2021 bemannas Flixtrains tåg mellan Göteborg och Stockholm av ombordpersonal…