General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Mycket är sig likt men kraven på hur vi får behandla era personuppgifter skärps.

Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa att era personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. Om ni vill ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter kontakta oss på HRGDPR@hectorrail.com.
_

General Data Protection Regulation (GDPR) is a new EU legislation that replaces the Personal Data Act (PUL). GDPR will enter into force on May 25, 2018 and be applicable in all Member States. Much is alike, but the requirements on how we process your personal data are strengthened.

We have taken number of measures to ensure that your personal information is protected by us also in the future. If you want more information about how we handle personal data, please contact us at HRGDPR@hectorrail.com.

Presskontakt
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

zv9glvio6s7lrgvt2bbi

Långsamhet skapar osäkerhet för godstågsoperatörerna – ”järnvägen kan spela en större roll i klimatomställningen”

Sverige delar EU:s högt ställda klimatmål och för att nå dem krävs…
xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…