Dynamiska lösningar gör Hector Rail till framtidens tågoperatör

Hector Rail är den största privatägda tågoperatören i Skandinavien och en uppstickare i en bransch som främst består av statliga järnvägsbolag. Företaget befinner sig just nu på en tillväxtresa där effektivisering och optimering banar väg för framtiden. Claes Scheibe har varit vd på Hector Rail sedan sommaren 2018 och ser ett företag i förändring.
– Vi har gått från ett mer entreprenöriellt bolag till ordning och reda. Hector Rail har mognat enormt de senaste åren och har blivit en stark spelare att räkna med, säger han.

När Claes Scheibe började på Hector Rail som interim vd sommaren 2018 såg han ett bolag som var i starkt behov av struktur. Hans tidigare roller som vd på miljöteknikföretaget Opcon och avfallshanteringsföretaget Envac hade gett honom erfarenheten att utveckla bolag med starkt entreprenörskap till mer organiserade verksamheter, utan att bromsa tillväxten. Claes är i grunden civilingenjör, med många år inom energisektorn och storbolaget ABB, och ser sig själv som en industrialist som alltid vill lära sig mer om tekniken bakom. Strax innan Claes inledde sin karriär på Hector Rail var han egen industrikonsult och kom via kontakter in i järnvägsbranschen. Efter flera möten med Hector Rail kände bägge parter att Claes var rätt person att axla rollen som vd.

– Jag tyckte att det lät som en otroligt spännande position, i en bransch som jag tror starkt på. Det finns inget annat privat alternativ på marknaden för godstransporter på järnväg, så Hector Rail är väldigt unika. Jag såg en enorm potential, både där vi kan bidra till samhällsutveckling och klimatfrågan om vi bara effektiviserar och optimerar användandet av transporterna. Nu har jag varit vd på Hector Rail i två år och det var helt rätt beslut, säger Claes Scheibe.

En komplex marknad på frammarsch
Hector Rail är den största privata aktören på marknaden för godstransporter och innehar därför en väldigt unik position. När Claes äntrade järnvägsbranschen ansåg han att det var ett område som till mångt och mycket ligger efter liknande branscher utvecklingsmässigt, vilket han tror beror på bristande konkurrens. För att kunna accelerera och springa i samma tempo som andra arbetar Hector Rail därför med en rad olika utvecklingsåtgärder. Utöver att investera i till exempel nya IT-lösningar och modernare lok, arbetar de också med att effektivisera, optimera och tydligare planera arbetsflödena.

– Vi vill få fler att använda järnväg istället för väg, det är det allra viktigaste. För att komma dit tittar vi i första hand efter stora logistikflöden av gods som har stor klimatpåverkan, där vi kan bidra och göra skillnad. Många drar sig för att använda järnväg som transport idag, eftersom det kan upplevas som omständligt. Vi försöker därför hela tiden komma med kreativa och mer dynamiska lösningar, som kunden själv kanske inte har tänkt på, säger Claes Scheibe.

Medarbetarna i fokus
Sedan Hector Rail startade 2004 har företaget haft en stabil tillväxt. Målet är fortsättningsvis att öka tillväxten, med strategin att arbeta ännu mer proaktivt med befintliga kunder. Dessutom trimmas olika delar inom bolaget för att till exempel kunna bli mer energieffektiva. I framtiden vill Hector Rail vara en viktig röst på marknaden och ses som en god referens i branschen. Claes är mycket positivt inställd till framtiden för bolaget och tror att en stor del av framgångarna är en följd av mycket engagerade medarbetare.

– Det viktigaste för oss är våra värdegrunder med de fyra ledorden – säkerhet, engagemang, flexibilitet och effektivitet. De säger mycket om var vi ska vara, men också var vi är idag. Ett plus ett ska bli mer än två, genom att vi hela tiden arbetar tillsammans. Med den otroliga kunskap som finns internt har vi alla möjligheter att bli bäst i klassen. I framtiden kommer järnvägsbranschen att vara en naturlig lösning när det gäller godstransporter och då ska vi vara ett företag att se upp till, avslutar Claes Scheibe.

Om Hector Rail
Hector Rail är Skandinaviens största privatägda tågoperatör för godstransporter. Vi har snabba, smarta och hållbara järnvägstransporter. Hector Rail har en bred affärsportfölj med miljövänliga och skräddarsydda järnvägstransporter och tjänster inklusive tunga transporter av bl.a. stål, malm, trä, intermodala transporter och chartertåg för passagerartrafik samt växling. Vi har 200 lokförare från norr till söder i Sverige.

Presskontakt
Natalja Kaganovitch
Kommunikationsansvarig /VD-assistent
natalja.kaganovitch@hectorrail.com
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

zv9glvio6s7lrgvt2bbi

Långsamhet skapar osäkerhet för godstågsoperatörerna – ”järnvägen kan spela en större roll i klimatomställningen”

Sverige delar EU:s högt ställda klimatmål och för att nå dem krävs…
xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…