Ancala köper Hector Rail Group

Ancala European Infrastructure Fund II köper Hector Rail AB inklusive dotterbolaget Hector Rail GmbH av EQT Infrastructure II. Hector Rail AB är den störta privatägda tågoperatören i Skandinavien och en av få tågoperatörer med resurser och kapacitet att köra korridortrafik mellan Skandinavien och Tyskland.

Hector Rail AB grundades 2004 och är idag Skandinaviens största privatägda järnvägsoperatör och har tillsammans med sin tyska verksamhet 250 lokförare och en fordonsflotta med över 100 lok. Huvudprodukten är miljövänliga och hållbara godstransporter på järnväg, bland annat transport av gods såsom timmer, stål, energi, kalk samt diverse konsument- och industrigods via container.

Bolaget har haft en stark tillväxtbana genom organisk expansion av kundportföljen vad gäller nya segment, geografier, samarbetspartners och leverantörer samt vunnit flera viktiga marknadsandelar på den skandinaviska och tyska godstransportmarknaden.

– Företaget stödjer tillväxten i den europeiska ekonomin genom att transportera viktiga gods, varor och material. Vi fortsätter att se en stark efterfrågan på våra tjänster och ser fram emot att gå in i nästa tillväxtfas tillsammans med våra nya ägare. ” säger Claes Scheibe, VD för Hector Rail AB.

Ancalas European Infrastructure Fund II investerar i medelstora infrastrukturföretag i hela Europa. Spence Clunie, Managing Partner, Ancala Partners, kommenterar:

– Hector Rail levererar en viktig tjänst till sina kunder och den europeiska ekonomin. Vi ser fram emot ett samarbete med ledningsgruppen och att hjälpa Hectors kunder att växa och för Hector fortsätta leverera en hög servicenivå till kunder, anställda och alla andra intressenter.

Övertagandet beräknas ske inom 1–2 månader.

För ytterligare information, kontakta:

Claes Scheibe, VD, Hector Rail AB, tel. +46 72 211 20 12

Presskontakt
Natalja Kaganovitch
Kommunikationsansvarig /VD-assistent
natalja.kaganovitch@hectorrail.com
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

zv9glvio6s7lrgvt2bbi

Långsamhet skapar osäkerhet för godstågsoperatörerna – ”järnvägen kan spela en större roll i klimatomställningen”

Sverige delar EU:s högt ställda klimatmål och för att nå dem krävs…
xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…