Snabba, smarta och säkra järnvägstransporter

Skandinaviens största privatägda tågoperatör för godstransporter

Godstransporter på järnväg med Hector Rail

Hector Rail är den största privatägda godsoperatören på järnväg i Skandinavien och en av de få som kör korridortrafik mellan Sverige och Tyskland.

Hector Rail grundades 2004 och har över 100 elektriska lok och mer än 400 anställda.

Vi erbjuder miljövänliga och hållbara transportlösningar för kunder inom bland annat basindustrin. Åt våra kunder kör vi däribland timmer, stål och flis.

Vi vårdar våra relationer och har långvariga kund-och leverantörsrelationer med flera stora aktörer.

Vi har en växande närvaro i Tyskland, Europas största fraktmarknad, där vi fokuserar på attraktiva nischsegment, såsom energi och intermodala flöden.

Vårt mål är att bidra till en minskad miljöpåverkan. Det gör vi genom energieffektiva järnvägstransporter och körning på grön el.

Som företag strävar vi hela tiden efter att bli bättre och effektivare. Som ett led i det ständiga förbättringsarbetet är vi sedan 2021 ett ISO-certifierat bolag. Certifieringen är trefaldig och gäller för kategorierna kvalitetsledning  (ISO 9001), miljöledning (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001).

Våra ledord är säkerhet, effektivitet, engagemang och flexibilitet

01

Systemtransport

Vi erbjuder kompletta systemtågstransporter dedikerade till våra kunder. Vi skräddarsyr och utformar lösningar som passar kundens verksamhet och volymbehov.

02

Intermodaltransport

Specialiserade på intermodaltrafik för våra speditions- och logistikkunder

03

Persontrafik

Vi erbjuder dragning av persontrafik

04

Vagnslaststransport​

Vi erbjuder vagnslastransporter för kunder som är i behov av regelbundna järnvägstransporter av basvaror eller massgods men likväl för kunder som är i behov av enstaka transporter

05

Timmertransport

Vi är Europas näst största transportör av timmer.

Hector Rail i siffror

400

Anställda

Vi är 400 anställda varav 250 är lokförare
15

Åkstationer

Hector Rail har en stark närvaro i Skandinavien med förarstationer från Malmö i söder till Luleå i norra Sverige, Kongsvinger i Norge och i korridoren genom Danmark.
80 st

Lok i produktion

Vi har 80 st lok i produktion

4,6

Netto miljarder tonkm

Ersätter 300 000 semitrailers mellan Stockholm-Malmö

Senaste Nyheter

zv9glvio6s7lrgvt2bbi

Långsamhet skapar osäkerhet för godstågsoperatörerna – ”järnvägen kan spela en större roll i klimatomställningen”

Sverige delar EU:s högt ställda klimatmål och för att nå dem krävs…
xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…

Genom snabba, smarta och säkra järnvägstransporter binder vi samman Skandinavien och kontinenten och gör det enkelt för industrier och resenärer att minska sitt klimatavtryck.

Följ oss