Så kan fri konkurrens få den svenska järnvägen att blomstra

Den svenska järnvägsmarknaden är i stort behov av utveckling. Järnvägarna behöver underhållas, nya innovationer och ny teknik måste tas fram för att järnvägen ska kunna fungera som det självklara, fossilfria transportmedlet i Sverige. För att lyckas med det tror vi att det måste till en bredare samverkan mellan olika aktörer på marknaden – och en friare konkurrens.

Den svenska järnvägsbranschen har en enorm potential och inom vissa områden går utvecklingen framåt. Vi digitaliserar, hittar nya energilösningar, utvecklar produkter och anpassar oss efter rådande klimat. Hector Rail är en stark konkurrent till de statligt ägda bolagen och ett flexibelt alternativ till godstransportköparna, men det måste finnas fler möjligheter. För att den svenska järnvägsmarknaden ska kunna blomstra på riktigt måste även de privata godsoperatörerna gynnas och beröras av eventuella investeringsstöd.

Järnvägen spelar en betydelsefull roll för det svenska transportsystemet i Sverige idag. Att tåg finns som alternativt transportmedel till bil och lastbil bidrar bland annat till ökad sysselsättning, kortare restid för resenärer från bostad till arbete och inte minst minskad klimatpåverkan. Fördelarna är många och marknaden har en enorm potential, men de svenska järnvägarna är hårt eftersatta när det kommer till underhåll och det saknas fri konkurrens. Idag är det några få statligt ägda operatörer som styr marknaden, vilket leder till en bransch som utvecklas alldeles för långsamt. Flera godstransportköpare vittnar om att servicen eller tjänsterna behöver utvecklas, och marknadsstrukturen behöver förändras för att skapa förutsättningar för nya innovationer. Fri konkurrensen skulle leda till en bransch med hög lönsamhet, som har goda chanser att utvecklas. Vi eftersöker en marknad med rättvisa och jämlika villkor för alla operatörer – oavsett ägarskap.

Fri konkurrens ökar drivkraften
Idag har de icke-statliga tågoperatörerna i Sverige svårt att ta nya marknadsandelar; de kan inte utveckla sig i den takt de önskar på grund av den låga lönsamheten och kan heller inte göra nödvändiga investeringar i form av till exempel nya lok. Avsaknaden av konkurrens leder också till att godstransportköpare ofta bara kan välja den statligt ägda aktören, i brist på andra alternativ. Om inga andra operatörer får chansen att utvecklas på de svenska järnvägarna kommer vi också att stanna kvar där vi är idag. Vi är övertygade om att järnvägen kan vara en drivkraft i Sverige och att landet skulle gynnas väsentligt av att ha mer transporter på järnväg. Hårdare konkurrens skulle leda till att olika aktörer kan förbättra sitt utbud, sina tjänster och sin service.

Bredare samverkan inom branschen
Järnvägssystemet är komplext och för att det ska fungera optimalt behöver flera verksamheter engagera sig och arbeta tätare ihop. Idag samverkar redan en rad aktörer såsom olika tekniska lärosäten, myndigheter och operatörerna, men det behövs ett större krafttag för att öka förändringstakten. Till exempel behöver vi utnyttja både infrastrukturen i form av våra järnvägsspår, såväl som lok och vagnar, på ett effektivare sätt. Genom digitalisering, process- och teknikutveckling kan vi tillsammans skapa framtidens järnväg.

Järnvägen spelar en stor och betydelsefull roll för det svenska transportsystemet i Sverige idag och branschen behöver nu fullfölja sin allra viktigaste resa – den mot framtiden.

Om Hector Rail
Hector Rail är Skandinaviens största privatägda tågoperatör för godstransporter. Vi har snabba, smarta och hållbara järnvägstransporter. Hector Rail har en bred affärsportfölj med miljövänliga och skräddarsydda järnvägstransporter och tjänster inklusive tunga transporter av bl.a. stål, malm, trä, intermodala transporter och tågdragning för passagerartrafik samt växling. Vi har 200 lokförare från norr till söder i Sverige.

Presskontakt
Natalja Kaganovitch
Kommunikationsansvarig /VD-assistent
natalja.kaganovitch@hectorrail.com
Vill du bli kund hos oss?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov.

Andra Nyheter

zv9glvio6s7lrgvt2bbi

Långsamhet skapar osäkerhet för godstågsoperatörerna – ”järnvägen kan spela en större roll i klimatomställningen”

Sverige delar EU:s högt ställda klimatmål och för att nå dem krävs…
xarbyu6nnejxgqwioog5

Hos Hector Rail får lokförare en välkomnande och säker arbetsplats

Hector Rail söker flera nya lokförare till Långsele, Timrå och Ånge. Sammanhållning,…