Persontrafik

Vi erbjuder dragning av persontrafik

Foto: Johan Hellström

Vi binder samman Skandinavien och kontinenten och gör det enklare för industrier och resenärer att välja ett klimatsmart transportalternativ.

Vi drar persontåg mellan Stockholm och Göteborg. På turerna bemannas tågen av oss med lokförare och ombordpersonal. Vår ombordpersonal har två jobb i ett. Den ena delen innebär att leverera god service till passagerare och den andra delen är att bistå lokföraren och ta ansvar för säkerheten. Vår ombordpersonal är utbildad i signalgivning, växling, koppling och avkoppling av vagnar och hjälper lokföraren att backa tåget.

 

Nattågstrafik till kontinenten

Vår loktyp 241 drar vagnar med passagerare delsträckan Malmö och Padborg i ett samarbete för nattågstrafiken mot Hamburg. I Padborg lämnar vi över tåget till en annan operatör för vidare färd.

Våra tjänster
Vill du bli vår kund?
Kontakta oss för att diskutera en lösning för dina transportbehov!