Hector Rail grundades 2004 och ägs sedan 2014 EQT Infrastructure II. Bolaget är Skandinaviens största privata tågoperatör för godstransporter.  Ett modernt företag med effektiva processer och tekniska lösningar med medarbetare som har hög kompetens och ett starkt kundfokus.

Hector Rail har ett systerbolag i Tyskland för transporter inom Europa.

Germany Für Hector Rail Deutschland besuchen:
www.hectorrail.de (Hector Rail GmbH)
 

German