Hector Rail grundades 2004 och ägs sedan 2020 av Ancala European Infrastructure Fund II. Bolaget är Skandinaviens största privatägda tågoperatör för godstransporter.  Ett modernt företag med effektiva processer och tekniska lösningar med medarbetare som har hög kompetens och ett starkt kundfokus.

Hector Rail har ett systerbolag i Tyskland för transporter inom Europa.

Germany Für Hector Rail Deutschland besuchen:
www.hectorrail.de (Hector Rail GmbH)
 

German