ISO certificates

Hector Rail pushar sig till att ständigt bli bättre. Som ett led i förbättringsprocessen är organisationen nu ISO certifierad. Vi är certifierade i : ISO 9001 för kvalitetsledningen,ISO 14001 för miljöledning,ISO 27001 för informationssäkerhet ISO 9001ISO 14001ISO 27001 Certifikat-Hector-Rail-AB-EQI2021-04-07-1Ladda ner Bilaga-Hector-Rail-AB-EQI2021-04-07-1Ladda ner
Read More

Hector Rail ingår samarbete med Snälltåget för nattåget till Berlin

Hector Rail kommer vara en del av Snälltågets storsatsning på nattåg till kontinenten för säsongen 2021. Snälltågets nya linje Stockholm – Malmö – Köpenhamn – Hamburg – Berlin kommer att vara det första nattåget som körs reguljärt mellan Sverige, Danmark och Tyskland sedan 90-talet. Premiärtåget avgår den 27 mars 2021. Hector Rail kommer att köra tåget mellan Malmö och Padborg som ligger på gränsen mellan Danmark och Tyskland. Det blir första gången ett nattåg kör från Sverige till Tyskland via Danmark i reguljärtrafik sedan 90-talet. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda ett sådant hållbart alternativ till resenärerna. Vi har kört nattåg till Berlin sedan 2012 och vi tror på dess potential. Därför satsar vi på fler avgångar och en helt ny sträckning för Berlintåget 2021, säger Carl Adam Holmberg, Affärschef för…
Read More

Ancala agrees to buy Hector Rail Group

Ancala European Infrastructure Fund II is to buy Hector Rail AB including its subsidiary Hector Rail GmbH from EQT. Hector Rail AB is the largest privately-owned train operator in Scandinavia and one of the few train operators with the resources and capacity to run corridor traffic between Scandinavia and Germany. Hector Rail AB was founded in 2004. Ttogether with its German operations, it has over 250 locomotive drivers and over 100 locomotives. Its main service is environmentally friendly and sustainable freight transport by rail, including timber, steel, energy, lime and various consumer and industrial goods via container. The company has had a strong growth path through organic expansion of the customer portfolio in terms of new segments, geographies, partners and suppliers, and has won market shares in both the Scandinavian…
Read More

Skandinaviens ledande privatägda tågoperatör Hector Rail drar DN-tåget genom Danmark

Idag, skriver Hector Rail historia då tågoperatören drar passagerartåget via Danmark. Tåget fortsätter sedan vidare ned till kontinenten, och för första gången hela vägen utan att köra ombord på en färja först. Från och med 14:e februari 2020 har Hector Rail tillstånd att köra passagerartrafik i Danmark. Premiärturen blir det chartertåg som den svenska dagstidningen Dagens Nyheter anordnar tillsammans med Euro Express och där Hector Rail ansvarar för tågdragandet i Skandinavien. Tåget avgår från Stockholm 21 februari och kör till Italien och Österrike via Danmark. Tåget vänder tillbaka samma väg och ankommer Stockholm efter en vecka. Hector Rail är den ledande privatägda godsoperatören på järnväg i Skandinavien. Hector Rail erbjuder miljövänliga transporttjänster av tunga industriprodukter, råvaror, intermodal frakt och passagerare i Skandinavien och Europa. Hector Rail har årligen 17,000 tågavgångar…
Read More

Nytt transportavtal mellan Hector Rail AB och Södra Skogsägarna

Stockholm den 29 november 2019 – Hector Rail AB och Södra Skogsägarna ekonomisk förening har ingått ett nytt transportavtal för rundvirkestransporter. Uppdraget omfattar försörjning av Södra Skogsägarnas massabruk och sågverk i Sverige. Avtalet träder i kraft i december 2020 och avtalsperioden är på 5 år. -Vi är mycket glada och stolta över det förtroendet vi fått av Södra Skogsägarna säger Anders Bellander, Försäljningsdirektör på Hector Rail. Vi har under en lång tid skaffat oss en gedigen kunskap och erfarenhet av rundvirkestransporter och är numera marknadsledande av rundvirkestransporter i Skandinavien. Hector Rail ser järnvägstransporter som en väsentlig del av lösningen att sänka Sveriges klimatavtryck i allmänhet och minska utsläppen från transporter i synnerhet. Att flytta över godstransporter till järnväg är ett av de snabbaste och effektivaste sätten att sänka vår klimatpåverkan.…
Read More
Inaguration ceremony in Malungsfors

Inaguration ceremony in Malungsfors

On Tuesday, August 20th, the Västerdalsbanan was re-opened in Malungsfors. Freight traffic ceased to and from the city over 20 years ago and is now resumed. The track has been renovated and trains can now run the route between Malungsfors and Rågsveden. During the inauguration ceremony, besides our CEO Claes Scheibe, who gave a small speech in front of ca 500 listeners, the Minister of Infrastructure Tomas Eneroth (S), Lena Erixon, Director General of the Swedish Transport Administration, Ylva Thörn, County Governor, Olle Larsson, CEO Fiskarheden and Fredrik Munter, CEO . Another success, is that we succeeded in placing our Vectron loco 243 exactly behind the pulpit for everyone to view. At approximately 14:00, after the band cutting, Hector Rail opened the track and departed according to the timetable.
Read More

Hector Rail to run the first DN-train

On Sunday, August 25th, we will run the first DN train from Sthlm C, platform 12. The DN train is a charter train in which the newspaper Dagens Nyheter collaborates with the travel agency World Travel. The train travels through Europe to northern Italy where passengers can enjoy the dramatic mountain scenery of the Dolomites, discover beautiful Venice and see an opera performance in Verona. Two charter trains are planned this year and the next departure is September 1st. The journey takes 7-8 days and begins and ends at Stockholm Central. Hector Rail's mission this year is to pull the train from Sthlm C to Trelleborg C, where the train will be exchanged tothe ferry to Rostock will be exchanged. The train is 440 meters long and the first ride is run…
Read More

General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Mycket är sig likt men kraven på hur vi får behandla era personuppgifter skärps. Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa att era personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. Om ni vill ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter kontakta oss på HRGDPR@hectorrail.com. _ General Data Protection Regulation (GDPR) is a new EU legislation that replaces the Personal Data Act (PUL). GDPR will enter into force on May 25, 2018 and be applicable in all Member States. Much is alike, but the requirements on how we process your personal data are strengthened. We have taken number of…
Read More