Skandinaviens ledande privatägda tågoperatör Hector Rail drar DN-tåget genom Danmark

Idag, skriver Hector Rail historia då tågoperatören drar passagerartåget via Danmark. Tåget fortsätter sedan vidare ned till kontinenten, och för första gången hela vägen utan att köra ombord på en färja först. Från och med 14:e februari 2020 har Hector Rail tillstånd att köra passagerartrafik i Danmark. Premiärturen blir det chartertåg som den svenska dagstidningen Dagens Nyheter anordnar tillsammans med Euro Express och där Hector Rail ansvarar för tågdragandet i Skandinavien. Tåget avgår från Stockholm 21 februari och kör till Italien och Österrike via Danmark. Tåget vänder tillbaka samma väg och ankommer Stockholm efter en vecka.

Hector Rail är den ledande privatägda godsoperatören på järnväg i Skandinavien. Hector Rail erbjuder miljövänliga transporttjänster av tunga industriprodukter, råvaror, intermodal frakt och passagerare i Skandinavien och Europa. Hector Rail har årligen 17,000 tågavgångar och fraktar 4,8 Mdr nettotonkm gods och ersätter därmed motsvarande 400,000 semitrailers som kör Stockholm – Malmö. Hector Rail ägs av EQT och har en årsomsättning på ca 1 miljard SEK (2018). Läs mer på www.hectorrail.com

German